Petra Lähdekallio

Osakas, lakimies, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Petra Lähdekallio

Erityisosaamisalueet

  • Työoikeus ja työturvallisuus
  • Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu
  • Rikosoikeus
  • Perhe- ja jäämistöoikeus
  • Vahingonkorvausoikeus

Petra Lähdekallio avustaa asiakkaita etenkin työ- ja vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa, riidanratkaisuun liittyvissä kysymyksissä sekä rikosasioissa. Tyypillisiä Petran hoitamia toimeksiantoja ovat erilaiset työoikeutta koskevat konsultoinnit, sopimusneuvottelut sekä oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa. Lisäksi Petra avustaa yrityksiä työoikeuslainsäädäntöön ja työehtosopimusten tulkintaan liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa.

Petra on aiemmin työskennellyt Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen lakimiehen tehtävissä sekä usean vuoden ajan tuomioistuinlaitoksen palveluksessa. Petralla onkin laaja-alainen tuomioistuintyöskentelyyn perustuva kokemus prosessioikeudesta sekä riita- ja rikosasioiden käsittelystä käräjäoikeudessa.  Petra on myös suorittanut asianajajatutkinnon.

”Parasta lakimiehen työssä on toimeksiantojen monipuolisuus sekä mahdollisuus kehittyä loputtomasti. Tässä työssä ei koskaan tule valmiiksi eikä koskaan voi olla paras, mutta koko ajan on tehtävä parhaansa”