Etusivu / Hinnasto

Hinnasto

Toimeksiannon suorittamisesta veloitettava palkkio perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan. Toimeksiannon veloitus tapahtuu 0,25 tunnin eli 15 minuutin yksiköissä, mikä on myös toimeksiannossa käytettävä minimiveloitus.

Lakimiestemme tuntiveloitus on yksityishenkilöjen osalta 129 euroa / tunti (sis. alv.) ja yritysten osalta 169 euroa / tunti (alv. 0 %). Hankintakonsultin tuntiveloitus on 109 euroa / tunti (alv. 0 %).

Annamme aina ennen toimeksiannon aloittamista arvion toimeksiannon hoitamiseen käytettävästä ajasta (ts. tuntiarvio). Otamme asiakkaaseen hyvissä ajoin yhteyttä, mikäli näyttää siltä, että toimeksiannon hoitamiseen meneekin oletettua enemmän aikaa. Edellä mainitussa tapauksessa annamme tuntiarvion ylittävistä tunneista 10% alennuksen. Asiakkaan kanssa voidaan sopia erikseen myös toimeksiannon kiinteästä kokonaishinnasta, jolloin veloitettava palkkio ei ole aikaperusteinen.

Mahdolliset viranomaismaksut ja toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet muut kulut veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Laskutamme toimeksiantojen hoitamisesta pääasiallisesti asian etenemisen mukaan. Toimeksiannon hoitaminen saattaa edellyttää laskuennakkoa.

Mikäli toimeksiantoa on hoidettava erittäin kiireellisinä virka-ajan ulkopuolella, voidaan käyttää 20 %:lla korotettua tuntiveloitusta.

Ensimmäinen yhteydenotto puhelimitse tai sähköpostilla on aina maksuton. Lisäksi tarjoamme uusille asiakkaille tunnin maksuttoman tapaamisen lakimiehen tai hankintakonsultin kanssa.

Veloitusperusteista ja maksuehdoista on kerrottu tarkemmin yleisissä toimeksiantoehdoissa.

 

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus sisältyy usein kotivakuutuksiin, yritysten vakuutuksiin, ajoneuvon vakuutusturvaan tai esimerkiksi ammattiliiton jäsenyyteen. Oikeusturvavakuutus korvaa useimmiten oikeudellisen avustajan käytöstä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut riita-asioissa ja rikosasioissa asianomistajan oikeudenkäyntikulut. Oikeusturvavakuutuksen johdosta sinä tai yrityksesi maksaa Lakiasiaintoimisto Dominus Oy:n laskusta vain vakuutusehtojen määrittelemän omavastuuosuuden, joka on useimmiten noin 15–20 % kokonaiskustannuksista. Vakuutusyhtiösi maksaa laskusta loppuosan.

Lakiasiaintoimisto Dominus Oy:n asiantuntijat selvittävät puolestasi mahdollisen oikeusturvavakuutuksen olemassaolon ja kattavuuden. Lisäksi haemme puolestasi myös oikeusturvaedun myöntämistä koskevan päätöksen vakuutusyhtiöltäsi ja laadimme vahinkoilmoituksen.

Mikäli sinulla ei ole oikeusturvavakuutusta, selvitämme puolestasi mahdollisuutesi saada oikeusapua valtion varoista.

 

Oikeusapu valtion varoista

Pieni- ja keskituloisilla yksityishenkilöillä on mahdollisuus saada valtion varoista kustannettua oikeusapua. Selvitämme osana toimeksiantoa oikeuttavatko taloudelliset olosuhteesi oikeusapuun ja haemme oikeusapupäätöksen puolesta.

Valtio maksaa asiasi ajamisesta aiheutuneen Lakiasiaintoimisto Dominus Oy:n laskun oikeusapupäätöksen mukaisesti joko kokonaan tai osaksi, mikäli olet oikeutettu oikeusapuun valtion varoista.

Mahdollisuus maksuttomaan oikeudenkäyntiin

Vakavissa rikosasioissa rikoksesta epäilyllä ja asianomistajalla on mahdollista saada oikeudellinen avustaja valtion varoista riippumatta taloudellisesta tilanteesta.

Mikäli sinulla on oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiin, voidaan sinulle myöntää oikeusapua myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai varaa heti aika maksuttomaan asiakastapaamiseen.